Milí přátelé Zauhlovačky, dobrovolníci, sousedé.

Za poslední půl rok se událo mnoho změn, a to i u nás v Zauhlovačce a její dílně. Vyčkávali jsme s oznamováním změn, dokud nedojde k jejich zdárnému vyřešení a k tomu došlo nyní. Moc si vážíme Vaší podpory, ať už má jakoukoli podobu, a proto cítíme potřebu Vás informovat o událostech uplynulého půl roku.

V únoru 2020 nám bylo oznámeno, že musíme opustit stávající prostory dílny. Mluvíme tu o dílně, kterou v uplynulých dvou letech budovalo bez jakékoli odměny, ve svém volném čase, množství dobrovolníků a na vybavení nářadím přispěl Liberecký kraj, firma Magna a naši dárci. Tímto bychom jim zde chtěli ještě jednou poděkovat. Dílna vznikla díky nim a my si této pomoci a jejich důvěry k nám nesmírně ceníme. Už kvůli tomu cítíme potřebu napsat toto vyjádření.

Dílna byla budována za účelem oprav věže. Později jsme zde začali opravovat i židle, které jsme z většiny našli či je dostali darem, a které po opravě sloužily při akcích u věže. Tato řemeslná činnost nám přišla neméně smysluplná a potřebná jako opravy a otevírání Zauhlovačky pro veřejnost. V dílně jsme uspořádali truhlářský a čalounický workshop, a jelikož se těšil velké oblibě, začali jsme v této činnosti pokračovat. Za tímto účelem, tedy pořádání kurzů pro veřejnost, jsme ale prostory pronajaté neměli a tak bylo důležité domluvit se na změnách nájemní smlouvy s pronajímatelem. A protože jsme, podle pronajímatele, v očekávané lhůtě nové podmínky komerčního nájmu neakceptovali a navíc jsme měli pod schody do dílny neoprávněně uskladněný nábytek, dostali jsme výpověď z nájmu.

Od zimy jsme se pokoušeli najít nový prostor pro dílnu, a to i v širším okolí věže. Oslovili jsme obec, kraj i známé, ale žádný vhodný prostor se nenašel. Během hledání přišla ze strany pronajímatele původních prostor dílny nabídka nová, kde by bylo možné zřídit novou Dílnu Zauhlovačky.

Bude to měsíc, co máme klíče od nové Dílny Zauhlovačky, kterou sice musíme pro nové účely užívání upravit, ale oproti původní dílně má tento prostor řadu výhod. Jedná se o samostatnou budovu, tedy nemusíme prostory sdílet s dalšími podnájemníky. Nacházejí se zde dvě místnosti. Jedna menší, kde budou probíhat různorodé kurzy i kroužky pro děti a druhá větší, kde vznikne sdílená truhlářská dílna, zázemí pro účastníky kurzů i menší sklad. Další výhodou je, že dílnu již od začátku můžeme formovat jako místo uzpůsobené k pořádání kurzů, dětských kroužků i jako sdílenou řemeslnou dílnu.

Rádi bychom v nové dílně vytvořili místo, kde bude nábytek dostávat další šanci, kde se lidé budou učit staro-novým řemeslům a postupům, kde se nebude plýtvat a kde budeme ctít práci lidí i přírody. Proto Vás všechny prosíme o pochopení celé situace. I pro nás, stejně jako pro správce objektů, nebyla situace lehká a z obou stran se jednalo o nalézání cesty kompromisu a tolerance. Nakonec jsme rádi, že se podařilo najít společnou řeč i řešení a že Dílna Zahlovačky bude moci zůstat v těsné blízkosti věže, jelikož jedině tady dává její umístění největší smysl. Zauhlovačka, její oživování, i Dílna Zauhlovačky totiž souzní v jedné myšlence: Staré věci i budovy na tomto světě již jsou, někdo je musel vytvořit a na nás je nyní znovu nalézat jejich kouzlo a jedinečnost. O již vytvořené chceme pečovat, uchovat je, namísto bourání, likvidace a poté vyrábění či kupování věcí nových.

Zauhlovačka i Dílna Zauhlovačky může žít a přežít jen díky lidem. Proto Vás prosíme i nadále o Váši přízeň. V červenci spouštíme úplně novou kampaň, ve které nám můžete pomoci získat finance na rekonstrukci nové Dílny Zauhlovačky. Veškerá podpora kulturní činnosti byla kvůli koronavirové krizi zastavena, a tak se poprvé obracíme na veřejnost formou crowdfundingové kampaně. Více informací o ní a o tom, jak se můžete zapojit a co za to získáte, najdete na našem webu a sociálních sítích. Děkujeme, team AvantgArt.

Na viděnou ve stínu věže

Podpořte nás na HITHIT

Les Rives de Clausen (LU)
Z unikátní věže má vzniknout veřejný ateliér
Share This
X